Thành lập công ty từ năm 19 tuổi, Phương Mỹ Chi nói gì về cương vị mới?

Thành lập công ty từ năm 19 tuổi, Phương Mỹ Chi nói gì về cương vị mới?

Thành lập công ty từ năm 19 tuổi, Phương Mỹ Chi nói gì về cương vị mới?

Nội dung: Phương Mỹ Chi cho biết việc mở công ty ở tuổi 19 là một thách thức với cô. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/thanh-lap-cong-ty-tu-nam-19-tuoi-phuong-my-chi-noi-gi-ve-cuong-vi-moi-c13722.htm