Thanh Hóa: Bắt đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên lô đề và bảo kê

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên lô đề và bảo kê

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên lô đề và bảo kê

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 5/3 + Vĩnh Long: Đối tượng 3 giờ thực hiện 5 vụ trộm + Bộ Công an giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2/2020 + Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND