Tháng Giêng du xuân lễ hội nào ở miền Nam nhiều may mắn?

Tháng Giêng du xuân lễ hội nào ở miền Nam nhiều may mắn?

Tháng Giêng du xuân lễ hội nào ở miền Nam nhiều may mắn?

Nội dung: Có rất nhiều lễ hội khác nhau cho bạn lựa chọn để trẩy hội đầu năm. Lễ hội chùa bà Thiên Hậu (Bình Dương), lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh), lễ hội Bà Chúa Xứ (An Giang)… là những lễ hội độc đáo và đặc sắc trong dịp đầu năm mới ở miền Nam.