Thân thế kín tiếng của mẹ chồng Thanh Hằng, hé lộ mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu

Thân thế kín tiếng của mẹ chồng Thanh Hằng, hé lộ mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu

Thân thế kín tiếng của mẹ chồng Thanh Hằng, hé lộ mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu

Nội dung: Mẹ chồng Thanh Hằng là nhà báo Bích Ngọc, người có tư tưởng hiện đại và luôn có sức ảnh hưởng đến con trai.