Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn (Taichi Master: The Door of Taichi)

Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn (Taichi Master: The Door of Taichi)

Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn (Taichi Master: The Door of Taichi)

Nội dung: Lấy thời kỳ Dân Quốc làm bối cảnh, phim kể về "công tử bột" Chu Phiêu Dật cùng ái thê Liễu Nghê Xuân dưới sự trợ giúp của rất nhiều võ lâm nghĩa sĩ đem Thái Cực Quyền phát triển rạng rỡ, cuối cùng phát triển thành câu chuyện Thái Cực Tông Sư truyền kỳ. (Nguồn: Sưu tầm)