Thách thức chờ đón tân tư lệnh VPF

Thách thức chờ đón tân tư lệnh VPF

Thách thức chờ đón tân tư lệnh VPF

Nội dung: Sau khi chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, ông bầu Trần Anh Tú đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức.