Thách Đấu Hàn - Graves bắn tung xác kẻ địch trong tay Karsa

Thách Đấu Hàn - Graves bắn tung xác kẻ địch trong tay Karsa

Thách Đấu Hàn - Graves bắn tung xác kẻ địch trong tay Karsa

Nội dung: (GosuTV) - Quả cuối cho Fizz ngậm đắng nuốt cay luôn.