Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (Journey to the West: The Demons Strike Back)

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (Journey to the West: The Demons Strike Back)

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (Journey to the West: The Demons Strike Back)

Nội dung: Sau khi được Đường Tăng phu thục, bản chất yêu quái vẫn chưa mất đi khiến 3 đồ đệ chưa hoàn toàn phục tùng sư phụ. Ngược lại Đường Tăng vẫn tiếc nuối mối tình dang dở với Đoạn tiểu thư và chưa quên được đại đồ đệ của mình đã giết chết nàng. Bốn thầy trò ngoài mặt biểu hiện rất hài hòa nhưng kỳ thực vẫn âm thầm đối kháng lẫn nhau.