Tây Ban Nha ngập tuyết, hàng trăm xe mắc kẹt

Tây Ban Nha ngập tuyết, hàng trăm xe mắc kẹt

Tây Ban Nha ngập tuyết, hàng trăm xe mắc kẹt

Nội dung: Tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha, tuyết rơi dày khiến nhiều phương tiện giao thông bị mắc kẹt, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.