[ Tập 26 ] - Tỷ phú, Mỹ nhân, Thời trang và Covid19... tất cả đều có trong MFW 2020 - Milan, Italy

[ Tập 26 ] - Tỷ phú, Mỹ nhân, Thời trang và Covid19... tất cả đều có trong MFW 2020 - Milan, Italy

[ Tập 26 ] - Tỷ phú, Mỹ nhân, Thời trang và Covid19... tất cả đều có trong MFW 2020 - Milan, Italy

Nội dung: Tôi yêu cảm giác khám phá những vùng đất, nền văn hóa, ẩm thực đẹp, độc và mới lạ. Đây là chuyến đi trở lại Milan năm 2020 của Tiệp với chủ đề Tỷ phú , Mỹ nhân, Thời Trang và Covid 19.