[ Tập 17 ] - Vũ Khắc Tiệp đập hộp thác Justin Bieber ở đất nước đáng sống nhất thế giới - Iceland

[ Tập 17 ] - Vũ Khắc Tiệp đập hộp thác Justin Bieber ở đất nước đáng sống nhất thế giới - Iceland

[ Tập 17 ] - Vũ Khắc Tiệp đập hộp thác Justin Bieber ở đất nước đáng sống nhất thế giới - Iceland

Nội dung: Iceland nằm trong vòng đai Bắc Cực, được hình thành do những ngọn núi lửa thuộc rặng núi lửa ngầm nằm dưới biển đang hoạt động. Trung tâm của đảo là khu vực cao nguyên lạnh giá. Hơn ba trăm ngàn dân của Iceland sinh sống chủ yếu ở ven biển, trong đó có gần phân nửa sống ở thủ đô Reykjavík. Thủ đô hơn ngàn năm tuổi với cái tên mang ý nghĩa là vịnh Khói Sương này có một chút gì đó mơ màng, một chút gì đó cổ kính và hầu hết đều mang phong cách kiến trúc đều giản dị, nhỏ xinh.