Táo quân 2023: Công Lý nữ tính hơn, Thảo Vân diễn cùng các nghệ sĩ

Táo quân 2023: Công Lý nữ tính hơn, Thảo Vân diễn cùng các nghệ sĩ

Táo quân 2023: Công Lý nữ tính hơn, Thảo Vân diễn cùng các nghệ sĩ

Nội dung: NSND Công Lý trở lại chương trình Táo quân 2023 với hình ảnh e lệ, xinh đẹp trên kiệu hoa, thay vì hình ảnh ghê gớm như các chương trình Táo quân trước đây.