Tăng thuế VAT: Người dân phải “thắt lưng buộc bụng”

Tăng thuế VAT: Người dân phải “thắt lưng buộc bụng”

Tăng thuế VAT: Người dân phải “thắt lưng buộc bụng”

Nội dung: Bộ Tài chính muốn tăng thuế VAT lên 12% bởi mức thuế ở nước ta đang thấp hơn các nước khác và ngân sách đang chịu nhiều áp lực. Và khi đó, người dân sẽ phải “thắt lưng buộc bụng”.