Tăng lương tối thiểu vùng 2017: Chốt mức 7,3%

Tăng lương tối thiểu vùng 2017: Chốt mức 7,3%

Tăng lương tối thiểu vùng 2017: Chốt mức 7,3%

Nội dung: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa thống nhất với đề nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2017 với mức tăng trung bình 7,3%.