Tân Hoa hậu Hương Giang: Biểu tượng tự hào của LGBT Việt Nam

Tân Hoa hậu Hương Giang: Biểu tượng tự hào của LGBT Việt Nam

Tân Hoa hậu Hương Giang: Biểu tượng tự hào của LGBT Việt Nam

Nội dung: Cùng nhìn lại hành trình toả sáng của Hương Giang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.