Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa  Ten Great III of Peach Blossom

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa Ten Great III of Peach Blossom

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa Ten Great III of Peach Blossom

Nội dung: Bộ phim Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa phiên bản truyền hình với sự tham gia của Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lê Nhiệt Ba, Vu Mông Lung, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Chí Nghiêu.