Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (Ten Great III of Peach Blossom)

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (Ten Great III of Peach Blossom)

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (Ten Great III of Peach Blossom)

Nội dung: Bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình chất chứa yêu và hận kéo dài 3 kiếp giữa Thanh Khâu đế cơ Bạch Thiển và thái tử Cửu Trùng thiên Dạ Hoa.