Tám Phút Ấm Áp

Tám Phút Ấm Áp

Tám Phút Ấm Áp

Nội dung: Nhan Trạch là một cô gái bình thường. Trái ngược hoàn toàn với cô ấy là bạn tốt nhất của cô, Cố Tịch Dạ. Nhan Trạch thích thầm cậu bạn hotboy cùng bàn, Lý Tiêu. Sau khi Nhan Trạch phát hiện rằng Lý Tiêu có thể thích Tịnh Dạ, tình cảm giữa cô và Tĩnh Dạ càng mong manh và yếu ớt hơn.