Taeyeon bùng cháy trong teaser MV mới

Taeyeon bùng cháy trong teaser MV mới

Taeyeon bùng cháy trong teaser MV mới

Nội dung: Chị đại Taeyeon sắp sửa trở lại, chắc chắn lợi hại hơn xưa!