Sự Tích Ngày Và Đêm

Sự Tích Ngày Và Đêm

Sự Tích Ngày Và Đêm

Nội dung: Tại sao lại có ngày và đêm thế nhỉ? Tại sao mọi người lại sợ bóng đêm đến thế? Tại sao lại cùng là trái đất nhưng đất nước này là ban đêm mà đất nước kia lại là ban ngày??? Những câu hỏi này sẽ được ông cháu nhà Khốt ta bít giải thích một cách dí dỏm hài hước trong tiểu phẩm mang tên ""Sự tích ngày và đêm''.