Sóng thần được cảnh báo như thế nào?

Sóng thần được cảnh báo như thế nào?

Sóng thần được cảnh báo như thế nào?

Nội dung: Với sự chung tay của cộng đồng quốc tế, những công nghệ hiện đại nhất được áp dụng cho các hệ thống cảnh báo động đất, sóng thần. Thế nhưng tại sao hệ thống lại thất bại trong thảm họa kép ngày 28/9 vừa qua tại Palu, Indonesia?