Song Sát Quang hải - Công Phượng, nghiền nát U22 Campuchia không thương tiếc

Song Sát Quang hải - Công Phượng, nghiền nát U22 Campuchia không thương tiếc

Song Sát Quang hải - Công Phượng, nghiền nát U22 Campuchia không thương tiếc

Nội dung: Clip bàn thắng đẹp - Song Sát Quang hải - Công Phượng | Nghiền nát U22 Campuchia không thương tiếc