Song Hye Kyo bị một đàn em vượt mặt lần hai, The Glory cũng mất luôn giải lớn ở Grand Bell 2023

Song Hye Kyo bị một đàn em vượt mặt lần hai, The Glory cũng mất luôn giải lớn ở Grand Bell 2023

Song Hye Kyo bị một đàn em vượt mặt lần hai, The Glory cũng mất luôn giải lớn ở Grand Bell 2023

Nội dung: Song Hye Kyo không tới dự thảm đỏ và cũng trượt mất giải thưởng Nữ chính tại Grand Bell 2023. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/song-hye-kyo-bi-mot-dan-em-vuot-mat-lan-hai-the-glory-cung-mat-luon-giai-lon-o-grand-bell-2023-c13995.htm