"Sống ảo" giữa cánh đồng quạt gió đẹp không kém trời Tây ở Bạc Liêu

"Sống ảo" giữa cánh đồng quạt gió đẹp không kém trời Tây ở Bạc Liêu

Nội dung: Ai bảo những cánh đồng quạt gió chỉ thấy bên trời Tây? Việt Nam mình cũng có một cánh đồng quạt gió mênh mông trên biển ở ngay Bạc Liêu thôi đấy nhé!