Sôi động “Olympic bò” ở Nhật Bản

Sôi động “Olympic bò” ở Nhật Bản

Sôi động “Olympic bò” ở Nhật Bản

Nội dung: Hàng năm vào giữa tháng 9 ở tỉnh Sendai, Nhật Bản, lễ hội bò Wagyu lại được tổ chức và thu hút hàng trăm chú bò đến tranh tài.