Sinh nhật chết chóc (Happy Death Day)

Sinh nhật chết chóc (Happy Death Day)

Sinh nhật chết chóc (Happy Death Day)

Nội dung: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn được sống lập đi lập lại một ngày. Phải chăng sẽ rất tuyệt nếu mình được sở hữu năng lực siêu nhiên. Thế nhưng, nếu năng lực đó, làm bạn lập đi lập lại cái chết của mình trong hôm đó, thì cuộc đời đúng là không như mơ.