Sinh đúng tháng Âm này, mang số giàu sang, sau tuổi trung niên vàng bạc đầy nhà

Sinh đúng tháng Âm này, mang số giàu sang, sau tuổi trung niên vàng bạc đầy nhà

Sinh đúng tháng Âm này, mang số giàu sang, sau tuổi trung niên vàng bạc đầy nhà

Nội dung: Hầu hết những người sinh tháng Âm này đều là những người may mắn, giàu nghị lực, qua tuổi trung niên sống đời giàu sang.