Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất

Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất

Nội dung: Sing My Song - Bài hát hay nhất là chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể vừa sáng tác vừa hát hay. Chương trình được tổ chức với mục đích tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các thế hệ nghệ sĩ đa tài. Những sáng tác cần đảm bảo yếu tố hay, hiện đại, phù hợp với văn hóa, thẩm mỹ của người Việt Nam nhưng vẫn hội nhập với xu hướng âm nhạc quốc tế và thế giới.