Siêu Trộm (Bad Thief, Good Thief)

Siêu Trộm (Bad Thief, Good Thief)

Siêu Trộm (Bad Thief, Good Thief)

Nội dung: Bad Thief, Good Thief xoay quanh một nhóm những tên trộm chuyên làm thất thoát của cải của một tổ chức bí ẩn. Quy mô không lớn, lại ít xuất đầu lộ diện, không mấy ai biết rằng tổ chức này chính là thế lực ngầm đang vận hành cả nền kinh tế và chính trị của Đại Hàn Dân Quốc. (Nguồn: Sưu tầm)