Sẽ ngăn được lỗ hổng trong kiểm soát người nhập cảnh

Sẽ ngăn được lỗ hổng trong kiểm soát người nhập cảnh

Sẽ ngăn được lỗ hổng trong kiểm soát người nhập cảnh

Nội dung: Điểm báo ngày 16/3 - Sẽ ngăn được lỗ hổng trong kiểm soát người nhập cảnh