Sau vợ chồng Đông Nhi, đến lượt Minh Tú BỊ CHỬI vì quyên góp 10 triệu cho đồng bào chống hạn

Sau vợ chồng Đông Nhi, đến lượt Minh Tú BỊ CHỬI vì quyên góp 10 triệu cho đồng bào chống hạn

Sau vợ chồng Đông Nhi, đến lượt Minh Tú BỊ CHỬI vì quyên góp 10 triệu cho đồng bào chống hạn

Nội dung: Muôn màu showbiz - Sau vợ chồng Đông Nhi, đến lượt Minh Tú bị nói keo kiệt vì quyên góp 10 triệu cho đồng bào chống hạn.