Sao việt: Hoa hậu Đoàn Thu Thủy nói về clip nghi sử dụng bóng cười

Sao việt: Hoa hậu Đoàn Thu Thủy nói về clip nghi sử dụng bóng cười

Sao việt: Hoa hậu Đoàn Thu Thủy nói về clip nghi sử dụng bóng cười

Nội dung: Đoàn Thu Thủy đã lên tiếng xác nhận người trong clip là cô. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1995 phủ nhận việc bản thân sử dụng bóng cười.