Sao việt: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng về tin đồn cặp kè đại gia

Sao việt: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng về tin đồn cặp kè đại gia

Sao việt: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng về tin đồn cặp kè đại gia

Nội dung: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng về tin đồn cặp kè đại gia, Khánh Thi bật khóc khi được Phan Hiển cầu hôn, Ảnh cưới của hoa hậu Phạm Hương và chồng doanh nhân