Sao nhập ngũ (Season 2): Thử thách bản lĩnh | Quốc Thiên, Xuân Phúc, Bình An

Sao nhập ngũ (Season 2): Thử thách bản lĩnh | Quốc Thiên, Xuân Phúc, Bình An

Sao nhập ngũ (Season 2): Thử thách bản lĩnh | Quốc Thiên, Xuân Phúc, Bình An

Nội dung: Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. (Season 2) với sự tham gia của 3 chàng trai: Bình An, Diễn viên Xuân Phúc, Ca sĩ Quốc Thiên. 3 chàng trai sẽ vượt qua như thế nào đây trước những thử thách của Lữ đoàn đặc công 113: Đây là một trong những đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu, những bài tập của chiến sĩ đặc công luôn vượt qua những giới hạn, sức chịu đựng của con người.