'Sao nhập ngũ' - Jun Phạm, Bê Trần 'đỏ mặt' kể chuyện TẮM CHUNG

'Sao nhập ngũ' - Jun Phạm, Bê Trần 'đỏ mặt' kể chuyện TẮM CHUNG

'Sao nhập ngũ' - Jun Phạm, Bê Trần 'đỏ mặt' kể chuyện TẮM CHUNG

Nội dung: Với chủ đề "Trái tim người lính", Sao nhập ngũ 2019 có sự thay đổi khá lớn về khách mời. Thay vì 3 nghệ sĩ như trước, thì mùa này có tới 6 nghệ sĩ tham gia, gồm: Huy Khánh, Anh Đức, Jun Phạm, Bê Trần, Minh Châu và La Thành.