Sẵn sàng vung 300 triệu mua tặng Hoa hậu Đại Dương áo dài, Lý Nhã Kỳ giàu đến cỡ nào?

Sẵn sàng vung 300 triệu mua tặng Hoa hậu Đại Dương áo dài, Lý Nhã Kỳ giàu đến cỡ nào?

Sẵn sàng vung 300 triệu mua tặng Hoa hậu Đại Dương áo dài, Lý Nhã Kỳ giàu đến cỡ nào?

Nội dung: Mới đây, trong một buổi đấu giá "Áo dài", Lý Nhã Kỳ đã thẳng tay bỏ ra 300 triệu để mua áo tặng Hoa hậu Đại dương. Cô giàu đến cỡ nào mà sẵn sàng vung tiền như vậy?