Sách giáo khoa đang lãng phí 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Sách giáo khoa đang lãng phí 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Sách giáo khoa đang lãng phí 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Nội dung: Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 15/10, một trong những vấn đề đáng chú ý nhất là sự lãng phí nguồn lực xã hội trong việc sử dụng sách giáo khoa.