Rực rỡ hoa Tulip trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ

Rực rỡ hoa Tulip trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ

Rực rỡ hoa Tulip trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ

Nội dung: Đến với thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mỗi dịp tháng 4, những người yêu hoa như được lạc vào một rừng toàn hoa Tulip.