Rợn người nuốt 152 chiếc đinh chữa thiếu máu

Rợn người nuốt 152 chiếc đinh chữa thiếu máu

Rợn người nuốt 152 chiếc đinh chữa thiếu máu

Nội dung: Nhiều người còn mơ hồ về thực tế nuốt đinh ốc không giúp bổ sung sắt, như trường hợp một cụ già nuốt 152 chiếc đinh để bổ sung sắt chữa thiếu máu