Rộ tin Vương Nhất Bác - Lưu Thi Thi đóng phim chung-Tiêu Chiến rất áp lực khi quay Đấu la đại lục

Rộ tin Vương Nhất Bác - Lưu Thi Thi đóng phim chung-Tiêu Chiến rất áp lực khi quay Đấu la đại lục

Rộ tin Vương Nhất Bác - Lưu Thi Thi đóng phim chung-Tiêu Chiến rất áp lực khi quay Đấu la đại lục

Nội dung: Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ cùng đóng phim sau 19 năm; Rộ tin Vương Nhất Bác - Lưu Thi Thi đóng phim chung, netizen chê bai "nhà gái" đẹp nhưng diễn quá dở; Tiêu Chiến rất áp lực khi quay Đấu la đại lục, cảm thấy đoàn phim như một nơi trú ẩn an toàn là nội dung ngày hôm nay.