Rafael Nadal: Biểu tượng 50 năm của tạp chí AS

Rafael Nadal: Biểu tượng 50 năm của tạp chí AS

Rafael Nadal: Biểu tượng 50 năm của tạp chí AS

Nội dung: Tạp chí thể thao danh tiếng AS đã bầu chọn Rafael Nadal là vận động viên thể thao được yêu thích nhất tại Tây Ban Nha trong vòng 50 qua