Rách cơ đùi của Quang Hải nguy hiểm đến mức nào

Rách cơ đùi của Quang Hải nguy hiểm đến mức nào

Rách cơ đùi của Quang Hải nguy hiểm đến mức nào

Nội dung: Sáng 4/12, Quang Hải đến bệnh viện Manila Doctors gần khách sạn Jen để chụp MRI. Anh trở lại chỗ nghỉ sau 2 giờ đồng hồ bao gồm cả kiểm tra và di chuyển. Ngay sau đó VFF đã đưa ra thông báo chính thức về việc Quang Hải bị rách cơ đùi