Quyết Chiến Lúc Bình Minh

Quyết Chiến Lúc Bình Minh

Quyết Chiến Lúc Bình Minh

Nội dung: Những vấn đề nhức nhối khiến Trình Tường và các đồng sự chịu áp lực rất lớn. Các gián điệp và đặc vụ cấp cao do Quốc Dân Đảng phái đi đặc huấn tại Mỹ thâm nhập vào Cáp Nhĩ Tân. Trình Tường tập hợp toàn bộ lực lượng của cục công an, dựa vào cơ sở quần chúng, ngăn chặn các âm mưu của kẻ địch.