Quyền lợi bị chèn ép, taxi công nghệ bùng nổ

Quyền lợi bị chèn ép, taxi công nghệ bùng nổ

Quyền lợi bị chèn ép, taxi công nghệ bùng nổ

Nội dung: Nhiều tài xế công nghệ của cả Grab lẫn Uber yêu cầu được đối thoại với đại diện của hãng để giải quyết những khúc mắc về quyền lợi