Quảng Ngãi: Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp

Quảng Ngãi: Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp

Quảng Ngãi: Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp

Nội dung: An ninh 24h ngày 14/3 + Quảng Ngãi: Chủ động đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp + Học viện ANND hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng + Bỏ phố về quê, dòng chảy tích cực