Quảng Ngãi bắt đối tượng dùng súng bắn bạn nhậu

Quảng Ngãi bắt đối tượng dùng súng bắn bạn nhậu

Quảng Ngãi bắt đối tượng dùng súng bắn bạn nhậu

Nội dung: Bản tin 113 online ngày 14/3 - Quảng Ngãi bắt đối tượng dùng súng bắn bạn nhậu