Quảng Nam: Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Trong Điều Kiên Dịch

Quảng Nam: Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Trong Điều Kiên Dịch

Quảng Nam: Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Trong Điều Kiên Dịch

Nội dung: Cập nhật tin tức mới nhất về hội Phật Giáo.