Quảng Bình: Tìm được ngôi Mộ cổ bằng đá bí ẩn

Quảng Bình: Tìm được ngôi Mộ cổ bằng đá bí ẩn

Quảng Bình: Tìm được ngôi Mộ cổ bằng đá bí ẩn

Nội dung: Người dân địa phương tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình trong khi cải tạo một khu ruộng đã bất ngờ phát hiện một ngôi mộ bằng đá kỳ lạ, nghi mộ cổ vào sáng 10/09.