Quản chặt giao thông trên cầu vượt biển Tân Vũ

Quản chặt giao thông trên cầu vượt biển Tân Vũ

Quản chặt giao thông trên cầu vượt biển Tân Vũ

Nội dung: Từ khi khánh thành, cầu vượt biển Tân Vũ, Lạch Huyện luôn có tình trạng người dân tùy tiện đỗ xe ngắm cảnh, trải chiếu ăn nhậu gây mất trật tự an toàn giao thông.