Puka và Gin Tuấn Kiệt tung ảnh cưới ngọt ngào, hé lộ ngày trong đại và 3 địa điểm tổ chức!

Puka và Gin Tuấn Kiệt tung ảnh cưới ngọt ngào, hé lộ ngày trong đại và 3 địa điểm tổ chức!

Puka và Gin Tuấn Kiệt tung ảnh cưới ngọt ngào, hé lộ ngày trong đại và 3 địa điểm tổ chức!

Nội dung: Sát ngày cưới, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã tung bộ ảnh cưới ngọt ngào khiến dân tình lịm tim.